Smart Contract

Co to są Inteligentne Kontrakty?

Podejmując aktywność na rynku w charakterze inwestora, musimy dbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko oszustwa i straty. W takim celu utworzono Inteligentne Kontrakty, czyli Smart Contract. Mówiąc
najprościej, jest to system autoryzowanych warunków umowy, który uniemożliwia powstanie manipulacji lub oszustwa. Inteligentne Kontrakty to, zatem cyfrowe wersje papierowych omów, dostosowane do sytuacji cyfrowego obrotu kryptowalutami.

KUPUJ NAJTANIEJ KRYPTOWALUTY
Bezpieczne połączenie SSL

Smart Contract

Pierwsze tego typu kontrakty oferował Bitcoin, na jego podstawie powstał między innymi Ethereum. Jak w przypadku papierowych omów, tak Inteligentne Kontrakty działają, jako zabezpieczenie oraz prawne związanie współpracujących podmiotów? Na podstawie analizy Smart Contractu możemy zaobserwować, iż linie kodu języka Solidity przekształcane są w kody bajtowe, które są wydawane do blokad kontraktów. Istotną cechą Inteligentnych Kontraktów jest fakt, iż każdy z nich ma swój adres blokowy i może być wykorzystywany przez wszystkie strony umowy. Następnie dzięki interakcji z umową należy podjąć realizację poszczególnych kroków niezbędnych do realizacji zadania.

Inteligentne Kontrakty stają się coraz popularniejsze. Cyfrowy język omów to ich podstawowy walor, dzięki któremu stale zdobywają większą liczbę zainteresowanych inwestorów. Niezwykle ważnym jest również fakt, iż jest to najszybszy sposób zawarcia bezpośredniej umowy, dająca możliwość podjęcia natychmiastowej współpracy. Kooperacja między poszczególnymi osobami stwarza niejednokrotnie potrzebę dostosowania warunków umowy do czynników nieprzewidzianych w początkowym okresie zawierania umowy. Papierowe wersje omów wymagałyby w takiej sytuacji dostarczenia oraz podpisania aneksów umów do wszystkich współpracujących podmiotów.

Smart Contract to sposób, dzięki któremu w błyskawiczny sposób taka umowa jest edytowana oraz dostarczana drogą elektroniczną do wszystkich odbiorców. Jak widać, Inteligentne Kontrakty stanowią przyszłościowe rozwiązanie, wychodzące naprzeciw cyfryzacji nie tylko giełdy kryptowalut, ale i codziennych umów cywilno- prawnych pomiędzy poszczególnymi
podmiotami? Może się, zatem okazać, iż Smart Contract będzie powszechnie używany nie tylko w inwestowaniu w krypto walutach, ale i innych sferach biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *